29 mars 2010

Isidors vernissage


På Isidors skola Bild & Form har de ateljé en gång i veckan, det betyder att barnen , 3-4 åt gången, får vara med konstnärerna Annika och Hans i stora ateljén och måla i olika material. De berättar om sin bild och får texten med sig till förskolan, som de sedan jobbar vidare med i textverkstaden. Målningarna kommer upp på väggarna på eftermiddagen. Vissa ateljépass är vi utomhus eller på museum. Den här gången hade de ordnat vernissage på sjöfartsmuseet. Väldigt stolta föräldrar och konstnärer!

Inga kommentarer: