16 januari 2010

På måndag börjar vårterminen. Hösten är avklarad och avslutad. Jag är ledig och ägnar helgen åt att skapa en blogg där jag tänker att jag skall berätta om mina tankar och görande kring mitt examensarbete. Jag har huvudsakligen arbetat med mönster med tydliga berättelser under min utbildning. I höst har jag dock fått smak på att söka mer i min process och arbeta mer intuitivt. Inte tänka så mycket på resultatet. Och framförallt skissa mer för hand. Inte blanda in datorn i ett så tidigt skede som tidigare.

Här under är lite grejer som jag har gjort i höst. Och det är här jag kommer att ta avstamp för att gå in i examensprojektet.

Inga kommentarer: